ĐỊA CHỈ

45 Nguyễn Khắc Nhu - P. Cô giang, Q.1, Tp. HCM


Bản quyền Website thuộc về trường Trung - Tiểu học Quốc tế Nam Mỹ - Địa chỉ: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933

LIÊN HỆ

Phòng Đào tạo: 08. 38374954 
         Email: p.dt@vanlanguni.edu.vn

Phòng Đối ngoại: 08. 38374954
         Email: p.dn@vanlanguni.edu.vn

Phòng Hành chính: 08. 38374954

Phòng Phục vụ: 08. 38374954

Canteen: 08. 38374954

Trang thông tin điện tử tổng hợp Trường Trung - Tiểu học Quốc tế Nam Mỹ. Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT.
Địa chỉ: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Fax : (84.8) 38369716 - Email : info@nammy.edu.vn